Sunday, November 15, 2020

ಚಿಗುರೆಲೆಚಿಗುರಿದ ಎಲೆ ನೋಡಲದೆಷ್ಟು ಚಂದ
ಆಡುವನು ಅದರಲಿ ಹೂವಿನ ಕಂದ
ಅರಳಲು ಕೊಡುವನು ಮಕರಂದ
ಹೊರಸೂಸುವನು ಸುಗಂಧ
ಹೆಚ್ಚಿಸುವನು ತನ್ನೆಲೆಗಳ ಅಂದ

Friday, July 10, 2020

ಗುರು

ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಾಧನಗಳು ಇರಬಹುದು  ನೂರು
ಅದರ ಅಡಿಪಾಯವ ಹಾಕುವವನೇ ಗುರು
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮರದ ಬೇರು
ಉರುಳದು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೂ ಜೋರು
ಬರವಿದ್ದರೂ ಬರುವುದು ಮರದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಕೊರೋನಾದ ಪೊಗರು
ಜೋರಾಗಿದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಗುರುವಿನ ಕಾರುಬಾರು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರದೆಯ ನೋಡಿ ಕಲಿಯಲು ಬೇಜಾರು
ಬೇಕೇನು ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಈ ತರಹದ ಜೋರು
ಕಮರದಿರಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಚಿಗುರು